АУДИТ У 2017 РОЦІ: ЦИФРИ І ТЕНДЕНЦІЇ

На сайті Аудиторської палати України оприлюднено основні результати функціонування ринку аудиторських послуг в Україні у 2017 році.
Насамперед, варто відзначити зменшення кількості суб’єктів аудиторської діяльності протягом 2017 року з 1008 до 959. Негативна динаміка була характерною для більшості регіонів України.

Відбулося й кількісне зменшення обсягу послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності замовникам (на 1124 одиниці), проте їх загальна вартість зросла на 153766,7 тис.грн. Таким чином, середня вартість одного замовлення збільшилася з 55,5 тис.грн. у 2016 р. до 61,8 тис.грн. у 2017 р. Проте, варто відзначити, що найвища вартісна величина аудиторських послуг була характерною для м. Києва й Київської області (90,8 тис. грн. у 2016 р. та 105,8 тис.грн. у 2017 р.). 

Відбулися зміни у кількісній та вартісній характеристиках послуг з надання упевненості, зокрема – у проведенні обов’язкового та ініціативного аудиту. Так, загальна вартість виконаних завдань з надання упевненості користувачам фінансової звітності збільшилася порівняно за 2016 р. на 143,1 млн. грн. до 990,3 млн. грн. Було проведено на 339 одиниць менше обов’язкового аудиту, але на 203 одиниці більше завдань ініціативного аудиту. Це, на нашу думку, свідчить, про зростання зацікавленості суб’єктів економічної діяльності в добровільній (неформалізованій нормативно-правовими документами) співпраці з аудитором. В контексті зазначеного, показовим є й перевищення середньої вартості послуги ініціативного аудиту (279,06 тис. грн.) над середньою вартістю обов’язкового (46,8 тис. грн.).

З урахуванням зменшення кількості замовлень на проведення аудиту та скороченням кількості суб’єктів аудиторської діяльності, оприлюднені Аудиторською палатою України показники свідчать про наявність тенденції до певної монополізації аудиторського ринку в Україні.  Найбільша вартість (понад 1 млн грн) було зафіксовано для аудиторських послуг, що надавалися 226 аудиторськими фірмами, при цьому послуги вартістю, що перевищувала 10 млн.грн., були надані 18 аудиторськими фірмами. Зростає виручка на аудиторському ринку компаній, що ідентифікують себе з «великою четвіркою» та міжнародними мережами аудиторських фірм. Наслідком означеної проблеми може стати зниження конкурентоспроможності вітчизняних аудиторів через обмеження доступу до ринку середніх і малих суб’єктів аудиту. 

Зважаючи на це, актуалізується необхідність удосконалення механізмів контролю якості роботи аудиторів. Водночас, існує потреба визначення та сприяння розвитку можливостей професійної самоорганізації вітчизняних суб’єктів аудиторської діяльності з метою спрощення їх доступу на ринок. Беззаперечним чинником вирішення означених проблем, на наше переконання, має стати реалізація функції професійного самоврядування Аудиторської палати України.

Зокрема, вважаємо за доцільне розглянути можливість законодавчих обмежень щодо розміру доходу кожного суб’єкта аудиторської діяльності.  Наприклад, якщо у 2017 р. обсяг ринку становив 2126868,7 тис.грн., то у 2018 р. максимальний обсяг виручки одного суб’єкта аудиторської діяльності доцільно було б обмежити 1% від загального обсягу ринку за попередній рік, що становитиме 21268,7 тис. грн. Перевищення зазначеної величини може бути розцінене, зокрема, як одна з ознак порушення вимог антимонопольного законодавства, що дасть підстави для вжиття заходів Аудиторською палатою України.

Крім сприяння підвищенню якості роботи аудиторів, запропонований підхід, на нашу думку, сприятиме переходу «великих» клієнтів на обслуговування до аудиторських компаній вітчизняного походження. Зазначене сприятиме підвищенню доходів середніх та малих суб’єктів господарювання на ринку аудиторських послуг, що дозволить забезпечити можливість їх доступу до ресурсів, достатніх для виконання вимог чинного законодавства щодо аудиторської діяльності.

Це збільшить і кількість суб’єктів аудиторської діяльності як відповідь на виникнення додаткового попиту на їх послуги з боку осіб, зацікавлених у результатах як обов’язкового, так й ініціативного аудиту.

Зазначене, на нашу думку, сприятиме розвитку ринку аудиторських послуг в Україні за рахунок зростання його учасників та збільшенню можливостей їх доступу до виконання широкого спектру завдань. Окрім того, це сприятиме структурному та фінансовому збалансуванню ринку аудиторських послуг в Україні, що позитивно вплине на розвиток економіки в цілому.
 

Виникли питання?

Залиште свої контактні дані і наші експерти обов'язково з Вами зв'яжуться