Аудиторські послуги: кроки назустріч очікуванням господарюючих суб’єктів

Доволі часто, керівництво та власники компаній запрошують аудитора для виконання дій, які є обов’язковими і визначаються чинним законодавством. При цьому, як замовники, так і користувачі результатів роботи аудитора, у переважній більшості, намагаються інтерпретувати зміст аудиту, виходячи з власних очікувань і розуміння.

Насамперед, це стосується роботи, пов’язаної з веденням та відновленням бухгалтерського обліку, складанням фінансової звітності, надання консультацій з питань оподаткування тощо. Водночас, зазначені види робіт аудиторів не є аудитом.

Зважаючи на це, при укладанні відповідних угод аудиторам варто звертати увагу замовників на наявність різних видів аудиторських послуг, що відрізняються як за замістом, так і за результатами, що обумовлює і різну можливість їх використання. Натомість, замовникам аудиторських послуг варто розуміти, що різні види аудиторських послуг – це можливість не просто врахувати вимоги чинного законодавства в контексті їх обов’язковості.

Будь-яка робота аудитора має бути спрямована на вирішення конкретних проблем, які супроводжують діяльність суб’єктів господарювання. Зокрема, суб’єкти аудиторської діяльності можуть запропонувати дієві механізми оптимізації процесів управління, підвищення обґрунтованості рішень користувачів інформації, мінімізації втрат, збереження активів.

Задля цього досвідчені фахівці багатьох аудиторських компаній, серед яких і Міжнародний Інститут Аудиту, розробляють та впроваджують у практичну діяльність методики діагностики проблем функціонування, удосконалення організаційної структури підприємства, перерозподілу повноважень та відповідальності як управлінського персоналу різних рівнів, так і виконавців господарчих процесів. Саме виконання такого виду завдань в комплексі з реалізацією сучасних політик стимулювання персоналу до якісного виконання покладених на нього функцій і здатне забезпечити максимальну реалізацію очікувань замовників аудиторських послуг.

Виникли питання?

Залиште свої контактні дані і наші експерти обов'язково з Вами зв'яжуться