Аудиторський супровід діяльності об'єднаних територіальних громад

Сьогодні держава самотужки намагається контролювати добросовісність місцевих чиновників. Ми впевнені у доцільності замовлення громадами в недалекій перспективі незалежного аудиту формування і використання місцевих бюджетів.

Сьогодні у реформі децентралізації вбачаємо іншу місію аудиту. А саме: допомогти взяти на баланс ОТГ весь потенціал території їх відання. Натепер це робота проводиться вкрай формально. Причина не стільки у низькій професійній підготовці місцевих кадрів, скільки у відсутності відповідного методичного забезпечення.

Наприклад, робота з інвентаризації активів ОТГ організовується за Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. №513, Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Методикою проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 р. №1121 тощо.

Але ці нормативні документи не відповідають потребам ОТГ, у них зовсім не йдеться про сучасні проблеми інвентаризації земель, відсутні підходи до інвентаризації підприємницького потенціалу ОТГ, людського потенціалу, історико-культурного потенціалу, потенціалу місцевого брендування тощо.

Співробітниками Міжнародного інституту аудиту DFK у рамках аудиторського супроводу діяльності ОТГ завершується розробка Методичних рекомендацій з інвентаризації майна та потенціалу сільських громад. Ця розробка вкрай важлива для забезпечення реалізації ідей сталого розвитку сільських громад. Вона є дієвим інструментом, який покликаний розробити та реалізувати дієві стратегії розвитку територіальних громад у підприємницькому та соціальному аспектах.

Ми плануємо у червні 2018 року апробувати цю розробку в ряді ОТГ Київської області. Після доопрацювання методика буде готова до використання у всіх територіальних громадах в межах України.

Виникли питання?

Залиште свої контактні дані і наші експерти обов'язково з Вами зв'яжуться