Капіталізація національного багатства України: аграрний і обліково-оціночний аспекти

24 липня 2019 року на засіданні Бюро Президії Національної академії аграрних наук України Керуючий партнер Міжнародного інституту аудиту DFK, доктор економічних наук, академік НААН Валерій Жук презентував наукову доповідь "Капіталізація національного багатства України: аграрний і обліково-оціночний аспекти".

В засіданні взяли участь: Олена Ковальова, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України; Валерій Геєць, д.е.н., професор, Директор державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України"; Геннадій Новіков, Голова Громадської спілки "Аграрний союз України"; Сергій Канигін, президент Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів; Борис Мельничук. виконавчий директор Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та інші представники наукової та громадської спільноти.

У доповіді вказується на наявність проблем  представлення природничого потенціалу України у глобальному інформаційному середовищі. Україна має занизькі статистичні показники у міжнародних рейтингах  світового багатства та фінансово оцінених запасів природних ресурсів. Національне багатство України не сповна представлене в статистиці Організації об’єднаних націй та Європейського Союзу.

Україна володіє унікальним природними, інтелектуальними та іншими активами, займає 6 % території Європи, наділена родючими землями (8% світових запасів чорноземів), що у поєднанні з гідротермічними умовами, природо-безпековим місцерозташуванням формують глобальну унікальність і інвестиційну привабливість цього національного багатства.

Проте, на сьогодні лише біля 3% сільськогосподарських земель та прав їх оренди й постійного користування оцінені та поставлені на баланси підприємств. Згідно проведеного анкетування бухгалтерів підприємств серед головних причин такого низького рівня відображення: відсутність рекомендацій з ідентифікації таких активів, можливостей з їх самостійної облікової оцінки - 98 % опитаних; висока вартість процедури експертної оцінки - 91 %; відсутність мотивації і контролю цієї проблеми зі сторони держави - 72  %, «тіньовий» супротив оцінки цих активів – 48%.

Виникли питання?

Залиште свої контактні дані і наші експерти обов'язково з Вами зв'яжуться